۱۳۹۱ تیر ۲۸, چهارشنبه

از دیکتاتور تا دیکتاتور: عملِ براندازی را مردم از رژیم‌های خودکامه می‌آموزند


آنجا که یک رژیم دیکتاتوری به جان مردم می‌افتد به قصد براندازی مردم، مردم یاد می‌گیرند که فعل‌ای، کنش‌ای و واکنش‌ای با عنوان "براندازی" نیز وجود دارد و می‌توان برای نجات خود از شر دیکتاتور آنرا به اجرا گذارد! آیا یادشان نرفته رژیمیان که پس از انتخابات ۸۸ نخستین گلوله را چه کسانی شلیک کردند و مردم را مانند برگ درخت بر کف خیابان‌ها، فتادند. مردمی که متمدنانه در پی رای خود بودند و به نتیجه انتخابات معترض در پی براندازی نبودند. حتمن به‌یاد دارند که دستگیری‌های وحشیانه و حبس در زیرزمین وزارت کشور و شکنجه و قتل و تجاوز در کهریزک را چه کسانی رهبری کردند و چه کسانی به اجرا گذاردند. آری این رژیمیان بودند که اینطور تصمیم به براندازی بهترین و خالص‌ترین انسان‌های یک ملت گرفتند و آیا اکنون نوبت مردم نیست. این تجربه تاریخی یک ملت و تمامی دیکتاتوری‌های جهان است