۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

عکسی پُرمعنی از خنده‌ی اشغال کنندگان سفارت انگلیس: خشمی می‌بینید؟ انگار اومدن سیزده بدر