۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

دو عکس از ساده‌زیستی جنتی

این جنتی لم داده روی ساده‌ترین مبل جهان: به نظر می‌رسد خیلی معذب است
 راننده درِ اتومبیلِ قراضه‌‌ی ارزان قیمت جنتی را برایش باز گذاشته تا او نزول اجلال کند