۱۳۹۰ خرداد ۲۵, چهارشنبه

سه عکس تاریخی: ۱ - رضاشاه قبل از پادشاهی، ۲ - علیرضا پهلوی برادر تنی محمد‌رضاشاه ۳ - ملاقات هیات ایرانی با هیتلر

رضاشاه که در آن‌زمان به رضا خان معروف بود، در حال نگهبانی از سفارت هلند در تهران - از چپ: رضاخان (ایستاده) و كنوبل وزيرمختاریا سفیرکبیر هلند در ايران (سوار بر اسب). تاریخ گرفتن عکس نامشخص است

عليرضا پهلوی تنها برادر تنی محمدرضا پهلوی، كه در سال ۱۳۳۳ شمسي در يك سانحه پرحرف و حدیث هوايي كشته شد

حسن اسفندياری (محتشم‌السلطنه) رئيس مجلس شورای ملی در ملاقات با آدولف هيتلر صدراعظم آلمان (۱۳۲۰-۱۳۱۹) از چپ: موسي نوری اسفندياری (سفير ايران در آلمان)، حسن اسفندياری و آدولف هيتلر