۱۳۹۰ بهمن ۲۱, جمعه

تصویر کارت عروسی محمد رضا شاه و فرح دیبا

برای ثبت در تاریخ: کارت نشان دهنده‌ی دعوت از مهندس قطبی و همسرش است از سوی وزیر دربار برای شرکت در مراسم عقد و ازدواج محمد رضا شاه و فرح دیبا به تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۳۸ در کاخ مرمر