۱۳۹۰ آذر ۲۹, سه‌شنبه

من هم بلدم شوخی کنم: عکس یادگاری ناصرالدین شاه با جنتی

عکس جنتی همراه ناصرالدین شاه - شوخی با نمیرالمومنین