۱۳۹۰ دی ۲۱, چهارشنبه

تصویر بلیت اتوبوس شرکت واحد، مربوط به قبل از انقلاب ۵۷

بلیت اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه