۱۳۹۰ دی ۲۴, شنبه

باید از آقای علایی پشتیبانی کنیم: شجاعت او ستودنی‌ست! از خود نرانیم‌اش


از اطلاعیه آقای علایی نباید، این برداشت صورت گیرد که او تسلیم شده است و او را مورد سرزنش قرار داد. او در هیچ کجای مطلب‌اش پاچه‌خواری نکرده است. شرایط او را باید درک کرد. فضای کشور و خفقان موجود را باید با چشم باز نگاه کرد. من اطمینان دارم امثال آقای علایی بسیارند در رده‌های مختلف نظامی و کشوری. با حمایت از ایشان باید این فرصت را به دیگران نیز داد، تا عریان اعتراضات‌شان را مطرح کنند حتا در لفافه! حیف است این غیور مردان را از دست بدهیم. باید از آقای علایی پشتیبانی کنیم: شجاعت او ستودنی‌ست! از خود نرانیم‌اش