۱۳۹۰ دی ۲۲, پنجشنبه

خاطره: کفش مردانه هر جفت ۵۸ تومان و نان سوخاری هر بسته ۲۰ ریال

هر جفت کفش مردانه بلا ۵۸ تومان - آگهی مربوط به قبل از انقلاب
 هر بسته نان سوخاری ویتانا ۲۰ ریال - آگهی مربوط به قبل از انقلاب