۱۳۹۰ دی ۲۶, دوشنبه

جایزه گلدن گلوب، فرصتی که نباید از دست داد: پایکوبی و نمایش غرور یک ملت در خیابان‌ها


چه حکومت، دوست داشته باشد و چه نه، رژیم جرئت نخواهد کرد، از پایکوبی مردم در خیابان ها به مناسبت تعلق جایزه ارزنده گلدن گلوب، به فیلم «جدایی نادر از سیمین» ساخته اصغر فرهادی جلوگیرد. فرصت را نباید تحت هیچ شرایطی از دست داد برای نشان دادن همبستگی ملی و پشتیبانی از سینماگرانی که ثابت کرده‌اند به رژیم وابستگی ندارند و همواره در تحقق اهداف سینمای مستقلِ از حاکمیتِ جمهوری اسلامی، کوشیده‌اند. بیاییم بار دیگر با شرکت در جشن بزرگ ملت، پیش از آنکه، این پایکوبی به مصادره‌ی حکومتیان در‌آید، برای شادی‌ای که به آن نیاز داریم و برای ترمیم غرور ملی‌مان گردهم آییم در هر گوشه‌ای از جهان که هستیم