۱۳۹۰ مرداد ۱۶, یکشنبه

سو استفاد از مقام و موقعیت و بدنام کردن همه خانواده: دستور اشرف پهلوی برای خرید سگ از فرانسه

 چنین سندی و از این دست اسناد نشان از آن دارد که اطرافیان محمد رضا شاه بویژه خواهران و برادرانش، دغدغه ملک و ملت نداشته‌اند و پاره‌ای از اقداما‌تشان که همان زمان هم پنهان نبود، سواستفاده از مقام و موقعیت‌ را به اثبات می‌رساند، همین رفتارهای عافیت‌طلبانه، یکی از دلایل بدنام شدن خانواده پهلوی را در پی داشت، اگرچه باید جانب انصاف را نگه‌داشت بطوریکه در آن زمان کارهای مثبت نیز بسیار صورت گرفت - چه در دوره رضاشاه و چه هنگام سلطنت محمدرضا شاه - و بودند بسیار کسان دیگری از اطرافیان پهلوی‌ها و علاقمندان به رضا شاه و محمد رضاشاه که بر آبادانی کشور و سرافرازی مردم پای‌می‌فشردند و نیز تکنوکرات‌هایی در لباس وزارت و مشاورت که جز خدمت چیز دیگری در سر نمی‌پروراندند اما از این نکته نیز نباید غافل ماند که چنین سواستفاده‌هایی با شکل و محتوای دیگر طی ۳۳ سال استقرار جمهوری اسلامی می‌توان به‌وفور در میان اسناد اداری و بیت رهبری و دفتر ریاست جمهوری و حتا در مدارک خرده پاهای وابسته به حکومت یافت
بهر حال باهم نگاه می‌کنیم به تصویر سند مربوطه و متن رونویسی شده از روی آن
  دفتر واحضرت اشرف پهلوی

تاريخ: ۱۳۲۷/۳/۳۰
شماره: ۹۶۱
سفارت كبرای شاهنشاهی ايران در پاريس - آقای دكتر فروهر
بر حسب فرموده والاحضرت شاهدخت  اشرف پهلوی ابلاغ می‌نماید دستور بفرمایید یک سگ کانیش
(Canic)
از نوع قصير
 (Nain)
از مغازه سگ‌فروشی واقع در خيابان شانزه‌ليزه يا هرنقطه دیگری که سراع داشته باشند ابتیاع نموده و با بهترین و اولین وسیله به تهران ارسال دارند. چون این سگ‌ها سه قسم
 (Royal)  (Moyen)  (Nain)
هستند مخصوصاً اين سگ بايد از نوع
(Nain)
رنگ آن حتي‌الامكان خاكستري و الا سياه باشد سن ‌آن بيش از دو ماه نباشد دقت نمايند كه كوچك‌ترين و قشنگ‌ترين آن انتخاب شود موهاي آن مجعد و پيچيده باشد در صورتي كه از اين نوع يعني
(Nain)
وجود نداشته باشد نوع ديگري مثلاً كانيش متوسط  
(Moyen)
مورد احتياج نمي‌باشد.ضمناً اگر آقای دكتر صفوی كه عازم تهران خواهند شد زودتر از وسيله مطمئن ديگری حركت نمايند به وسيله ايشان ارسال دارند. بديهي است كوشش خواهند نمود كه از هر محل كه ممكن باشد سگ مورد احتياج را با مشخصات بالا خريداری نمايند. بهاء آن را نيز معلوم و مرقوم دارند كه تأديه گردد.

رئيس دفتر والاحضرت اشرف
ايزدی - امضاء
 
برگرفته از سایت حقانیت سبز