۱۳۹۰ مرداد ۲۷, پنجشنبه

تسلیت دیگری به علی خامنه‌ای: بشار اسد هم، ظاهرا رفتی شد

به نظر می‌رسد اسد هم دارد روزهای آخر، نشستن بر مسند قدرت را تجربه می‌کند. جا دارد به علی خامنه‌ای یک تسلیت محکم گفت، چرا که حیله‌گری‌ها و حمایت‌هایش از اسد به جایی نرسید
خامنه‌ای باید از هم اینک خود را بازنده بزرگ دست آخر این بازی به‌شمار آورد. متفکران و بدنه جنبش نیز لازم است کمربند‌ها را سفت‌تر از گذشته کنند که دورنمای پیروزی برای ملت ایران از هم اکنون قابل رویت است
سرنوشت محتوم تمامی خودکامگان شبیه هم است: دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. آقای خامنه‌ای! به باور من، موقعش رسیده است