۱۳۹۰ مرداد ۳۱, دوشنبه

سیر تحولات در منطقه شدت گرفته است: گوش به زنگ باشید، خبرهای مهمی در راه است

طرح: برگرفته از روزآنلاین

شک نکنید که خبرهای مهمی در راه است. رفتن قذافی و پس از آن سقوط اسد، خواب از چشم سایر دیکتاتورها ربوده است. به باور من آنجا که مردم، حکومت خود را دیگر نخواهند و ادامه آنرا به زیان خود ببینند و با پشتکار خود به دنیا نشان دهند که به غیر از رفتن دیکتاتور گزیری نیست، قدرت‌های بین‌المللی نیز ناگزیرند به دیکتاتور فشار آورند تا او صحنه را ترک کند. با نگاهی گذرا به سیر حوادث طی هشت ماه نُه ماهه اخیر هر کجا که مردم پای حرفشان ایستاده‌اند و مصلحت‌اندیشی‌ها در جهت پیشبرد اهداف جنبش بوده است و نه همسو با ایجاد دودلی و توقف مردم در بیان مطالباتشان، ملت، پیروز میدان بوده‌ است. به مصر، تونس، لیبی نگاه کنید، مردم آنها به پیروزی رسیدند و سپس در سوریه  و آخرتر کشور‌هایی که خودکامگان و مردم‌فریبان بر آن حکومت می‌رانند، مردمان‌شان در صورت پایداری در برابر سرکوب و همدلی به نتیجه خواهند رسید. دوباره تکرار می‌کنم که خبر‌های مهمی در راه است. از منظر حاکمان جمهوری اسلامی اوضاع بد جوری قمر در عقرب است. علاوه بر مسایل منطقه، مهم‌ترین عاملی که سقوط حکومت جمهوری اسلامی را تسریع خواهد کرد، عامل اقتصادی است. از هم اکنون مردم به‌گونه‌ای شتابان در پی تبدیل ریال خود به طلا و ارز هستند. در کمتر از سه ماه، کمر حکومت جمهوری اسلامی زیر بار اقتصادِ از نفس افتاده که تماما ناشی از بی‌بصیرتی علی خامنه‌ای و ندانم کاری اداره کنندگان کشور می‌باشد، شکسته می‌شود و صحنه‌های پیروزی مردم در لیبی و سوریه، در کشور خودمان ایران نیز تکرار خواهد شد، اگر جنبشی‌ها زودتر از نظامی‌ها بجنبند