۱۳۹۰ شهریور ۱۰, پنجشنبه

عکس‌هایی جهت یادآوری: این دسته از طرفداران خامنه‌ای از کجا آمده بودند و به کجا رفتند؟