۱۳۹۰ شهریور ۲۸, دوشنبه

به کجا چنین شتابان؟: عکس‌های کمتر دیده شده، از استاد شفیعی کدکنی

از راست: باستانی پاریزی - هوشنگ ابتهاج - شفیعی کدکنی

 استاد کدکنی در آغوش استاد شجریان

استاد کدکنی در کلاس درس با دانشجویان

در سوگ قیصر امین‌پور

به همراه ایرج افشار

به کجا چنین شتابان؟ سروده‌ای از دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی

به کجا چنین شتابان؟
گون از نسیم پرسید
دل من گرفته زین‌جا، هوس سفر نداری؟
ز غبار این بیابان؟
همه آرزویم اما.... چه کنم که بسته پایم....
به کجا چنین شتابان؟
به هر آن کجا که باشد بجز این سرا، سرایم

سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را
چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی
به شکوفه ها به باران
برسان سلام ما را