۱۳۹۰ شهریور ۲۶, شنبه

احساسات مردم جریحه‌دارشد، اما نماینده مجلس، خواستار ماستمالی پرونده شکارچیان گردید


همانگونه که تصویر سایت دویچه وله می‌بینید، آمده است: انجمن حمایت از حیوانات کلیپی منتشر کرده که در آن شکارچیانی، ماده‌خرسی را در سمیرم کشته و شکم‌ دو توله‌اش را می‌درند، در همین پیوند آزارشان نیزمی‌دهند و از اعمال خود فیلم می‌گیرند. دبیر انجمن به دویچه‌وله می‌گوید نماینده سمیرم در مجلس خواستار تخفیف مجازات عاملان شده است
***

خیلی جالب است! عمل شنیع و تاثربرانگیزی نسبت به حیوانات آنهم از نوع کمیابش، صورت گرفته، از شیرین‌کاری مربوطه فیلم تهیه شده و نهایتا احساسات مردم جریحه گشته، آنوقت مثلا نماینده مردم در مجلس که باید حساسیتش بیش از دیگران باشد، از دادستان می خواهد که پارتی‌بازی کند و در مجازات عاملان تخفیف دهد

خوب توجه کنید که چنانچه این رخداد در هر کجای دیگری از این عالم، روی می‌داد با توجه به مدارک و شواهد موجود، حساسیت‌های جامعه و نمایندگان‌شان سبب می‌شد، اشد مجازات پیش بینی شده در قانون، برای چنین افرادی در نظر گرفته شود، اما در کشور ما تقاضای ماست‌مالی آنرا می‌کنند. فقط می‌توانم بگویم متاسفم برای خودمان، که ریزه‌خواران سفره رژیم در هر لباس و منصبی که هستند، در ترویج خشونت نقش بسزایی دارند و در تقبیح آن، نیز بی‌خیال و بی‌مسولیت