۱۳۹۰ شهریور ۱۱, جمعه

آیا نباید نگران فرزندان‌مان باشیم؟ - رواج آزار جنسی در مدارس فوتبال کشور


در خبرها آمده است که یکی از مربیان کهنه‌کار فوتبال، نسبت به آزار جنسی نوجوانان در مدارس فوتبال کشورمان هشدار داده است. اینکه انحراف اخلاقی در سطح جامعه رو به فزونی است، حرف تازه‌ای نیست، اما در جاییکه این خطر بزرگ گریبان فرزندان معصوم‌مان را بگیرد هشدار بجایی است و بدون تردید نگران کننده برای مادران و پدران

رژیم جمهوری اسلامی بی شک در ترویج آموزه‌های اخلاقی طی ۳۲ سال گذشته طرح روشنی نداشته و تمامی ادعاهایش در اینکه حکومت مذهبی در راستای اشاعه اخلاقیات، به جامعه بشری خدمت خواهد کرد، به شکست انجامیده است. از تن فروشی تا استعمال مواد مخدر و علاقمندی به تماشای فیلم‌های پورنو تا مصرف مشروبات الکلی تقلبی و استاندارد، چنان استفاده سرانه‌ی رو به افزایشی داشته است که در هیچ کجای دیگر این گیتی پهناور قابل مشاهده نیست. و اما اکنون که بحث آزار جنسی کودکان و نوجوانان مطرح است آیا نباید نگران فرزندانمان باشیم؟